Skip to content
Datum: 17-04-2024
Begrippenlijst PDF Print E-mail

In de bouw worden diverse begrippen gebruikt die niet vooriedereen vanzelfsprekend zijn.

Hieronder staan enkele van deze begrippen nader verklaard. Deze lijst heeft zeker niet de pretentie om volledig te zijn, maar uiteraard zijn wij altijd bereid een begrip nader toe te lichten. Hiervoor kunt u via ons contactformulier contact met ons opnemen.

Algemene voorwaarden voor aannemingen in het bouwbedrijf 1993 (AVA 1993):
Dit zijn gestandaardiseerde contractvoorwaarden voor de uitvoering van kleinere bouwwerken, welke zijn opgesteld door diverse belangenverenigingen aan opdrachtgevers- en consumentenkant en aannemerskant. Hierin zijn de rechten en plichten van de opdrachtgever en de aannemer vastgelegd alsmede zaken rondom facturering, faillissement etc.
Hoewel niet verplicht, is het wel aan te raden om ze van toepassing te verklaren omdat anders al deze zaken apart in een contract geregeld moeten worden.
Voor grotere werken is de UAV 2012 geschikter.

Bouwmanagement:
Een specifieke vorm van projectmanagement, waarbij het doel een nieuw of verbouwd gebouw is.

Directievoerder / Direktievoerder:
Deze vertegenwoordigd de opdrachtgever tijdens de uitvoering van het bouwwerk.
Bij werken waar de UAV 2012 van toepassing is, is de opdrachtgever verplicht een directievoerder aan te stellen. De handelingsbevoegdheid van de directievoerder wordt in de UAV'89 omschreven en kan schriftelijk door de opdrachtgever aangepast worden. Deze aanpassing dient ook aan de aannemer kenbaar gemaakt te worden.
Bij werken waar de UAV 2012 niet van toepassing is kan de opdrachtgever besluiten een directievoerder aan te stellen. In dat geval dient de handelingsbevoegdheid apart vastgelegd en aan de aannemer kenbaar gemaakt te worden.

Projectmanagement / Projektmanagement:
De organisatie, planning, controle en besturing van alle aspecten van een tijdelijk werkverband van een aantal mensen - meestal uit verschillende vakgebieden - om op een vooraf vastgesteld tijdstip een vooraf vastgesteld eenmalig en duidelijk gedefinieerd doel te bereiken met een vastgesteld budget.

Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012):
Dit zijn gestandaardiseerde contractvoorwaarden voor de uitvoering van grotere bouwwerken, welke voor het laatst in 2012 zijn aangepast. Hierin zijn de rechten en plichten van de opdrachtgever en de aannemer vastgelegd alsmede zaken rondom facturering, faillissement etc. Deze zijn, in samenspraak met de bouwbranche, door de overheid vastgesteld. Behalve voor overheidswerken, gelden ze inmiddels ook voor de private werken als de standaard-voorwaarden.
Hoewel niet verplicht, is het wel aan te raden om ze van toepassing te verklaren omdat anders al deze zaken apart in een bestek geregeld moeten worden.
Gezien de uitgebreidheid, is de UAV '89 vooral geschikt voor grotere bouwwerken. Voor kleinere bouwwerken kan veelal volstaan worden met de AVA 1992.

 

 

Contactinformatie

OOR bouwmanagement
De Grutto 84
3972 PD Driebergen
tel : 0343 - 533381
mob : 06 - 26640181

email: klik hier...